Россияда Парлалга хүнү-биле!

Россияда Парлалга хүнү-биле! 2020 деп онзагай чараш чыл бодунуң эргелеринче кирипкен. Чылды Россияда Алдарның бол­гаш тураскаалдың чылы кылдыр чарлааны-биле, хоочун­нарга, дайын киржикчилеринге дуза кадар ажыл ам-даа күштелир дээрзи билдингир. Бо талазы-биле Тываның аныяк эки турачылары онза идепкейлиг болгаш, улуг назылыг­ларга ачы-дуза чедирери чүгле чаңгыс юбилейлиг чыл-биле кызыгаарлаттынмайн турарын бадыткап турар. Ам-даа бүдүн чыл мурнувус­та. Школаларның […]

Источник: Тыванын Аныяктары

comments powered by HyperComments